Ajánlások

Ajánlások:

"Az általam látott eddigi előadások (WirrWarrázslat, Zászlós Demeter ajándék élete Sütő András nyomán, Brecht: A koldus és a halott kutya, Nestroy: Iskolakomédia, Schiller: Demetrius) ékesen bizonyítják, hogy a PaThália törekszik a német és magyar színházi hagyományok társítására, igényes közvetítésére.Az elkészült munkák mutatják a csoport folyamatos szakmai fejlődését, ami különösen becsülendő, ha tekintetbe vesszük, hogy a társulat tagjai négyévente az iskolaforma természetéből adódóan teljesen kicserélődik." /Haas Éva, drámapedagógus, a Magyarországi Német Nyelvű Színjátszásért Egyesület kuratóriumának tagja/


"A Magyarországi Német Nyelvű Színjátszásért Egyesület céljául tűzte ki a fiatal tehetségek felkarolását, a német nyelven dolgozó drámapedagógusok munkájának segítését továbbképzésekkel és módszertani tanácsokkal. Faragó Tímea drámapedagógus és elnökségi tag pilisvörösvári német nyelvű középiskolás társulatának, a PaTháliának diákszínjátszói minden tekintetben ezek közé a támogatásra érdemes, ígéretes fiatal tehetségek közé tartoznak." /Miskovics Mária iskolaigazgató, a Magyarországi Német Nyelvű Színjátszásért Egyesület elnöke/


"A pilisvörösvári PaThália színjátszó-csapat Faragó Tímea tanárnő és Németországban szakképzett drámapedagógus vezetésével évről-évre színvonalasabb műsorra lepi meg a zsűrit és a közönséget. Idén Friedrich Schiller Demetrius című drámájának feldolgozásával nagysikerű ősbemutatót láthattunk Magyarországon, majd ugyanez a produkció Ausztriában, nemzetközi mezőnyben is megmérettetett és veretesnek találtatott." /Bajtainé Mayer Éva, a Fővárosi Német Önkormányzat elnöke/


"A PaThália társulat megalakulása óta aktív résztvevője a hazai német nyelvű diákszínjátszó mozgalomnak... Ősszel a társulat romániai turnét szervez, ahol szintén nagy hagyományai vannak a német nyelvű színjátszásnak... A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a "Schiller-turné" megvalósítására benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek tartja." /Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke/


"A PaThália mind pedagógiai, mind esztétikai szempontból, szakmailag is igényes előadást hozott létre a Demetriusszal, amit a dráma színpadi üzenete miatt érdemes a határainkon túli és a magyarországi német nyelvű közösségek előtt is bemutatni. A társulat a színházi nevelés lehetőségeivel eddig is jelentős szerepet játszott a német nyelv magyarországi terjesztésében, a német nyelvű közösségek kultúrájának megőrzésében." /Móka János, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Drámapedagógia Tanszékének vezetője/


"A PaThália 2004. december 3-án a Magyarországi Német Színház épületében mutatta be Nestroy: Iskolakomédia című művét... Jómagam személyesen is rendkívül fontosnak tartom az utánpótlás nevelését, illetve a hazai német nyelvű színjátszás ápolását, s mivel zsűritagként is többször volt alkalmam különböző versenyeken meggyőződni arról, hogy a Faragó Tímea vezette PaThália ezt igen magas színvonalon, őszinte lelkesedéssel és szorgalommal teszi, teljes mértékben méltónak tartom őket a támogatásra." /Frank Ildikó, a Magyarországi Német Színház igazgatója/


"A 2005. április 14-én megrendezett Landestheaterfestival der deutschen Gymnasien c. találkozón zsűrielnökként alkalmam volt látni a társulatótl Friedrich Schiller: Demetrius című darabjának színpadi feldolgozását. Az ügyesen színre vitt darab komoly kihívást jelent egy iskolai színjátszó-csoport számára. /Frigyesi András, a budapesti Német Színház igazgatója, rendező/