<< vissza a darabokhoz

2006 - A tökéletes állam (önálló darab)

A PaThália junior A tökéletes állam című önálló darabjával a bécs-perchtoldsdorfi Nemzetközi Schiller-Fesztivál előírásainak tett eleget, amikor darabja középpontjába a német drámaíró egy mondatát állította. A mondat így hangzik:

„Egy állam csak annyiban lehet tökéletes, amennyire az államot alkotó minden egyes polgár tökéletes.”

A főleg mozgásszínházi elemekből építkező bemutató során végig jelen lévő karmester pálcájának intésére különféle állammodellek rajzolódnak ki a néző szeme előtt:

Elsőként Legoland, melynek királya hazardőr, és játékszenvedélyével veszélybe sodorja országát. Tanácsadója Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus című drámájából kölcsönzött mondatokkal hívja fel uralkodója figyelmét a külső és belső veszélyre.
A második állammodell a Viszályország nevet viseli, polgárai között a legalapvetőbb kérdésekben sem értenek egyet, így államszervezetük anarchiába torkollik.
A harmadik állammodell a Marionettország nevet kapta, uralkodója dróton rángatja alattvalóit, hol verekedésre, hol ölelésre véve rá őket. Az ekkor megjelenő piros ruhás nő a háború szimbóluma, mindhárom ország polgárai önállótlanul, magatehetetlenül háborúba sodródva menetelnek a színpadon.
A darab megoldása az ideális helyzet bemutatása: a polgárok öntudatra, saját emberi mivoltuk fenségére és korlátaira ráébredve állnak fel a karmester mellé a pódiumra, együttesen kiáltva: „Emberek vagyunk”.

Szereposztás:

Karmester - Hangyál Klára

Legoland uralkodója - Bodnár Anikó

Legoland uralkodójának tanácsadója - Fenyvesi Cecília

Viszályország polgárai - Halmos Kata, Kornokovits Bianka, Kovács Réka

Marionettország uralkodója - Speier Alexandra

Marionettország polgárai - Gáspár Nikolett, Korom Tímea

Pirosruhás nő (Háború) - Varga Vivienn, Molnár Edina

 

Technika –Balog Miklós

Rendező –Molnár Edina- Balog Miklós-Izing Mihály